Äntligen finns helgdagarna för 2010 upplagda! Nya dagar för 2010 är:

Arbetsmiljödagen
Bellmandagen
De vilda blommornas dag
Gräddtårtans dag
Hembygdsgårdens dag
Hiroshimadagen
Int. Barnboksdagen
Int. Bilfria dagen
Int. Brottsofferdagen
Int. Dag för pressfrihet – UNESCO
Int. Dagen mot polisvåld
Int. Fredsdagen
Int. Vattendagen – UNESCO
Jordens dag
Måltidens dag
Vita käppens dag SRF – Fetaostens dag
Vänsterhäntas dag
Världsboksdagen
Världshälsodagen – WHO
Världspoesidagen – UNESCO
Världsskrattdagen
Äggets dag
Älgjakten börjar i norra Sverige
Älgjakten börjar i södra Sverige