Fikalistan 2.0 är här! Du kan nu skriva in frånvaro i fikalistan. Fördelarna med detta är att du slipper bjuda om du är borta och du vet hur många du ska baka till. Du kan även skriva in framtida fredagar och på så sätt bestämma själv vilken fredag du vill bjuda.